Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ.

Ιωάννης ο Ξιφιλίνος ο νομοφύλαξ, ο μοναχός, ο πατριάρχης και η εποχή αυτού. [1010/13-2 Αυγ.1075]: Συμβολή εις τας βυζαντιακάς σπουδάς της ΙΑ΄ εκατονταερηρίδος. [Βιβλίο] - Αθήνα: Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher: Internationales Wissenschaftliches Organ, 1937. - ιβ΄+165033 σ. - Texte und Forschungen zur Byzantinisch-Neugriechischen Philologie; 24 .

Διατριβή επί υφηγεσία. Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα.

Περιέχει ευρετήρια σ.157-162 Περιέχει βιβλιογραφία σ.η΄-ι΄


ΙΩΑΝΝΗΣ Η΄ Ο ΞΙΦΙΛΙΝΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΕΡΓΟ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha