Πασχάλης, Δημήτριος Π.

Ματθαίος ο Άνδριος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης γης Αιγύπτου (1746-1767): Βιογραφικόν Σχεδάριον. [Βιβλίο] - Αθήνα: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη, 1901. - 93 σ.

Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη

Περιέχει ευρετήρια σ.82-91


ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ο ΑΝΔΡΙΟΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (1746-1767)
ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha