Ηλιάδου-Τάχου, Σοφία

Στατιστικά στοιχεία από το διδασκαλείο Φλώρινας (1926-1935) / Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, Λάζαρος Ηλιάδης - Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2004. - 53 σ.:

Άρθρο από το "ΚΔ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 525-578


ΦΛΩΡΙΝΑ
ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου
ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha