Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π.

Η Μακεδονία κατά τους πρώτους οθωμανικούς αιώνες / Φ. Π. Κοτζαγεώργης - Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2013. - 19 σ.:

Στο "Μακεδονία: Χαρτογραφία και ιστορία 15ος-18ος αιώνας", Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2013, σ. 19-37

Περιέχει σημειώσεις (σ.35-37)


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ
ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ--1081-1453
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha