Δρογίδης, Δημήτριος Α.

Η νέα μορφή του Ανατολικού Ζητήματος και ο ρόλος της Ελλάδας / Δημήτριος Α. Δρογίδης - Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2006. - 10 σ.:

Στο "ΚΣΤ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 27-29 Μαΐου 2005. Πρακτικά", σ. 537-546

Περιέχει βιβλιογραφία (σ. 546)


ΕΛΛΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΨΥΧΡΟΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ--1989- .
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha