Σπυριδόπουλος, Αριστοτέλης

Ευριπίδης Μπακιρτζής: Η προσωπικότητα & η δράση του. Πρωτεύουσα μεταπτυχιακή εργασία. - Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2011 - 134 φ. : εικ.; 29x21 εκ.

Περιέχει αφιέρωση

Περιέχει βιβλιογραφία (σσ. 99-103)


ΒΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
20ος ΑΙΩΝΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha