Ελευθέρα ζώνη Θεσσαλονίκης: Ετήσιον δελτίον - Θεσσαλονίκη: Μ. Τριανταφύλλου & Σία, 1925-1929. - 4 τ.

1925-1926, 1962, 1965-1971, 1976


ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΟ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha