Σπυρίδων, Λαυριώτης Μοναχός

Ο Άθως: Αγιορειτικόν περιοδικόν. Τριμηνιαίον - Εν Αθήναις : Εκ του τυπογραφείου "Νομικής", Πέτρου Λ. Βεργιανίτου, 1920. - 1 τχ.; 20x14 εκ. - τχ.Α (1920)


ΑΘΩΣ
ΜΟΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ
ΚΩΔΙΚΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha