Δουρούτης, Γ. Ι.

Επετηρίς της Ελλάδος διά το έτος 1889. [Περιοδικό] - Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1888. - 84 σ.

Υπάρχει αφιέρωση. Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη


ΕΛΛΑΣ
ΟΔΗΓΟΙ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha