Θεοτόκης, Νικηφόρος

Κυριακοδρόμιον ήτοι Ερμηνεία και μετ αυτήν ηθική ομιλία εις το κατά πάσαν Κυριακήν εν ταις αγίαις των ορθοδόξων εκκλησίαις αναγινωσκόμενον Ευαγγέλιον, συντεθέν υπό του Πανιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Νικηφόρου του πρώην Αστραχανίου και Σταυρουπόλεως, αφιερωθέν δε τη Πανσέπτω τετρακτύι των Αγιωτάτων Πατριαρχών υπό του τιμιωτάτου κυρίου Αναστασίου Ζωσιμά του εξ Ιωαννίνων και των αυταδέλφων αυτού ιδία τε αυτών δαπάνη εκδοθέν, ίνα δωρεάν διανεμηθή εν ταις Αγίαις του Θεού εκκλησίαις.Τόμος Α΄ / Αρχιεπίσκοπος Αστραχανίου και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης - Εν Μόσχα: Εν τω της Κοινότητος Τυπογραφείων παρά Ρηδήγερω και Κλαυδίω, 1796. - 14+317+1λ. σ.: εικ.Χαρακτικά επίτιτλα, αρχικά γράμματα, τυπογρ.κοσμήματα

Διάσπαρτα Χφ.σημειώματα. Βιβλιογραφία: Πλαστήρας 158 Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη


ΟΜΙΛΙΕΣ
ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha