Σερούιος, Γ.

Λεξικόν της ελληνικής ορθογραφίας ή ορθογραφικόν νεομέθοδον,περιέχον τους αναγκαιοτάτους της ορθογραφίας κανόνας, εξερευνημένους ετυμολογικώς και γενικευμένους όσον ενδέχεται. Έτι κατά ποίους κανόνας γίνεται η σύνθεσις και παραγωγή κ.λ.π. [Παλαιότυπο] - 5η - Αθήνα: Σκλέπας, Θέμις Ιω., 1870. - 4 χ.α.+118 σ.

Στη σ. 4 χ.α. χφ γνησίου αντιτύπου και υπογραφή της Μαρίας Σερούϊου. Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας


ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha