Περιγραφή ιερά του αγίου και θεοβαδίστου όρους Σινά : Περιέχουσα, εν πρώτοις μεν την Ακολουθίαν του Αγίου και ενδόξου μεγάλου Προφήτου Μωυσέως του Θεόπτου. Νυν πρώτον προστεθείσαν. Δεύτερον δε την Ακολουθίαν της Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος Χριστονύμφης, Παρθένου, και Πανσόφου Αικατερίνης εντελέστερον. Επομένως δε διηγουμένη συντόμως και περιληπτικώς τα επισημότερα του Όρους Σινά... και τελευταίον την Ακολουθίαν των Οσίων, και Θεοφόρων Πατέρων Ημών, των εν Σινά και Ραιθώ Αναιρεθέντων / Διά δαπάναις δε του Οσιωτάτου εν Μοναχοίς Κύρ Ανανίου Χελιδόνη Πελοποννησίου και Σιναΐτου, - Ενετίησιν: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1778. - 211σ.: εικ. Χαρακτικά: επίτιτλα, αρχικά γράμματα και τυπογρ. κοσμήματα.Ολοσέλιδα εκτ.κειμ.4

Βιβλιογραφία: ΠΑΠ Ι 4777, Πλαστήρας 96. Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη


ΣΙΝΑ
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha