Πύρρος, Διονύσιος

Γεωγραφία μεθοδική απάσης της Οικουμένης : εκ παλαιών τε και νεωτέρων σοφών συγγραφέων / συνερανισθείσα και συντεθείσα παρά... Ιατροφιλοσόφου και Διδασκάλου των Επιστημών και της Ιατρικής εις το εν Αθήναις κοινόν Σχολείον Χάριν των αυτού φίλων Μαθητών και του Ελληνικού Γένους. Νυν πρώτον τύποις εκδίδεται φιλοτίμω δαπάνη του Ελλογιμωτάτου Αρχιδιακόνου του Αγίου Αθηνών κυρίου Νεκταρίου του Λεσβίου. Ενετίησιν. Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνω / - Venezia: παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1818. - ι'+328 σ.: εικ.Χαρακτικά: Ολοσέλιδο του συγγραφέα, Αναδ. πίνακ. Ανεμολογίου, νομισμάτων; χάρτ.2 αναδ. χάρτες

Υπάρχει κατάλογος συνδρομητών. στο αντ. της δωρεάς Γ. Παπαηλιάκη λείπει ο αναδ. πίνακας νομισμάτων. Στην αρχή: χφ.κτητορικό «Γεωγραφία μεθοδική απάσης της Οικουμένης, Διονυσίου του Πύρρο. Υπάρχει εμού του Γεωργίου Ανδρέου Καρύδη του εκ κόμης Βογατσικού, ηγοράσθη παρ\ εμού την 12 βριου 1853 εν Ιασίω Γεώργιος Ανδρέου ...», χσ. υπογραφές κλ. σημειώματα διάσπαρτα. Βιβλιογραφία: σ. Ηλιού Ι 1818.17. Γκίνης-Μέξας Α/1027. /Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας


ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha