Βλάχος, Γεράσιμος ο Κρης

[Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος. Μετά της των επιθέτων εκλογής, και διττού των λατινικών τε και ιταλικών λέξεων πίνακος. Εκ διαφόρων παλαιών τε και νεωτέρων λεξικών συλλεχθείς = Thesaurus Encyclopaedicae Basis Quadrilinguis. Cum Epithetorum delectu ac duplici Latinarum, ac Italicarum dictionum Indice. De pluribus antiquis ac Recentioribus Dictionariis collectus a P. Gerasimo Vlacho Cretensi Abbate D. Georgii Scalotae, Sacri Evangelii concionatore, ac scientiarum in utroque idiomate Magistro.../ Γεράσιμος ο Κρης Βλάχος - Venezia: Giovanni Pietro Pinneli, 1659. - 24+(2)+688+(114) σ.: εικ.Χαρακτικά: τυπογρ. κοσμήματα,

scientiarum in vtroque idiomate magistro. Ad serenissimum ferdinandum ΙΙ. Magnum Ducem hetruriae. Venetiis, MDCLVIIII. Σελιδαρίθμηση: Λείπουν οι αρχικές σελ. 1-10, 13-20, 24-28 & 1 σ. στο τέλος. Βιβλιογραφία: Κ. Ν. Πλαστήρας 25, Παπαδόπουλος Ι. 1369, Legrand ΒΙΙ 434

Περιέχει ευρετήρια


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΛΕΞΙΚΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha