Βούλγαρις, Ευγένιος 1716-1806

Τα αρέσκοντα τοις φιλοσόφοις: ήτοι τα περί των φύσει όντων φιλοσοφούμενα επιτετμημένως μεν, σαφώς δε ως οί ον τε τοις Φιλοσοφίας ερασταίς εκ διαφόρων Φιλοσόφων αωτευόμενα.... [Παλαιότυπο] - Wien: Βενδότης, Γεώργιος, 1805. - vi+432 σ.+1χ.α.+φ.20χ.α: εικ.20 χαρακτικά

Γκίνης Α΄ 377 …φιλοτίμω δαπάνη εκδοθέντα των τιμιωτάτων, και φιλογενών αυταδέλφων ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ ». Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη


ΦΥΣΙΚΗ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha