Νομός Καβάλας : Κλίμαξ 1: 200000 [Χάρτης] - Αναθ. του 1963 - Αθήνα: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 1972. - 1 σ.


ΧΑΡΤΕΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ (Νομός)
ΚΑΒΑΛΑ
ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ
20ος ΑΙΩΝΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha