Κομοτινή (Επιτελικός χάρτης της Ελλάδος) : Κλίμαξ 1: 100000 [Χάρτης] - Αθήνα: Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, 1934. - 1 σ.


ΧΑΡΤΕΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha