Παπαγεωργίου, Δημήτριος

Τα φραστικά του ατιικού λόγου είδη και η τούτων ερμηνεία. [Βιβλίο] - Αθήνα: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη, 1909. - 256 σ.

Περιέχε. Υπάρχει αφιέρωση. Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη


ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha