Βαλσαμάκης, Φ.

Από εδώ πέρασε ο Παπάγος! [Βιβλίο] - Αθήνα: Ελευθερία, χ.χ.. - 48 σ.: εικ.

Δωρεά Γεωργίου Θεμελή


ΠΑΠΑΓΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΛΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha