Η αριστοτελική σκέψη: Πρακτικά του δευτέρου πανελληνίου συμποσίου. Κασσάνδρα Χαλκιδικής, 16-18 Οκτωβρίου 1987. [Πρακτικά] - Θεσσαλονίκη: Χρονικά της Χαλκιδικής, 1989. - 254 σ. - Χρονικά της Χαλκιδικής. Παράρτημα .


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΣΥΜΠΟΣΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha