Πεπραγμένα του Γ΄ διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου: Ρέθυμνον, 18-23 Σεπτεμβρίου 1971. [Πρακτικά] - Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, 1974. - 2 τ.

Τόμος Β΄: Βυζαντινοί και μέσοι χρόνοι, σ. 380+67 πίν.. Τόμος Γ΄: Νεώτεροι χρόνοι, σ.xcii+374+57 πίν. [Διπλός]. Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη


ΚΡΗΤΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha