Κυριακίδης, Στίλπων Π.

Πεπραγμένα του Θ΄ Διεθνούς Βυζαντινολογικού συνεδρίου: (Θεσσαλονίκη, 12-19 Απριλίου 1953).Τόμος Α΄. Ανακοινώσεις: Αρχαιολογία. [Πρακτικά] - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1955. - Η΄+516 σ.+183 πίν.: εικ. - Ελληνικά, παράρτημα; 7 .

Τυπογραφείον Μυρτίδη. Το 2ο και 3ο αντίτυπο είναι αποσυρμένο


ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha