Επικράτεια Πολιτισμού: Πρακτικά πανελλήνιας συνδιάσκεψης. Θεσσαλονίκη 7-8 Απριλίου 2001. [Πρακτικά] - Χ.τ.: Υπουργείο Πολιτισμού, 2011. - 295 σ.


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha