Γ' Επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική. Χρονολογημένα σύνολα-εργαστήρια, 24-27 Σεπτεμβρίου 1991, Θεσσαλονίκη [Πρακτικά] - Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1994. - 2 τ.: εικ. - Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας; 137 .

Τόμος Α, "Κείμενα", σ. 399. Τόμος Β, "Πίνακες", σ. (6)+293

9607034344


ΣΥΜΠΟΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
ΚΕΡΑΜΙΚΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha