Η Θεσσαλονίκη ως κέντρο ορθοδόξου θεολογίας: Προοπτικές στη σημερινή Ευρώπη: Πρακτικά συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 21-25 Μαϊου 1997. Πρόγραμμα «Αριστοτέλης» Α.Π.Θ. Υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. [Πρακτικά] - Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2000. - (2)+285 σ.


ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha