Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Χάιδω

Θάσος: πρώτες ύλες και τεχνολογία από τους προϊστορικούς χρόνους ως σήμερα: Πρακτικά Διεθνούς συνεδρίου. Λιμενάρια Θάσου 26-29/9/1995 = Thasos: Matières premières et technologie de la préhistoire à nos jours: Actes du Colloque International. [Πρακτικά] - Λιμενάρια: Υπουργείο Πολιτισμού, 1995. - viii+472 σ.: εικ.

2869581416


ΘΑΣΟΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΚΕΡΑΜΙΚΗ
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha