Ανδριώτης, Νικόλαος Π.

Συμπόσιο για τη δημοτική γλώσσα: Μάρτιος 1964. [Πρακτικά] - Αθήνα: ΑΤΙ, 1965. - 128 σ.


ΚΟΙΝΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΣΥΜΠΟΣΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha