Πρακτικά του διεθνούς συμποσίου, Πανεπιστήμιο. Ιδεολογία και παιδεία: ιστορική διάσταση και προοπτικές. Αθήνα, 21-25 Σεπτεμβρίου 1987 [Πρακτικά] - Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1989. - 2 τ. - Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας; 19 .

9607138023


ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΑΙΔΕΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha