Τάσεις του Ορθόδοξου Μοναχισμού, 9ος-20ος αιώνας: Πρακτικά του διεθνούς συμποσίου που διοργανώθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Οι δρόμοι του Ορθόδοξου Μοναχισμού: Πορευθέντες μάθετε». Θεσσαλονίκη, 28 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 1994 = Trends in Orthodox Monasticism: 9th-20th centuries - Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1996. - 335 σ.: εικ. ; 29x21 εκ. - Το Βυζάντιο σήμερα; 1 .

9607094476


ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ
ΕΙΚΟΝΕΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha