Η Μακεδονία ασπίδα του έθνους: Ιστορία-Πολιτισμός-Ανάπτυξη: Πρακτικά Δ' Πανδυτικο-μακεδονικού συνεδρίου [Πρακτικά] - Θεσσαλονίκη: Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, 1995. - 290 σ.: εικ.


ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Νομός)
ΚΟΖΑΝΗΣ (Νομός)
ΦΛΩΡΙΝΗΣ (Νομός)
ΔΑΣΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha