Μελέτες για την ελληνική γλώσσα: Πρακτικά της 6ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 22-24 Απριλίου 1985=Studies in greek linguistics: Proceedings of the 6th annual meeting of the Department of linguistics, Faculty of Philosophy, Aristotelian University of Thessaloniki, 22-24 April 1985. [Πρακτικά] - Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1985. - xi+380 σ.

Περιέχει βιβλιογραφία

11069325


ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha