Ιστορικό-Πολιτικό Συνέδριο για το Νικόλαο Πλαστήρα: Καρδίτσα 13-14/Μορφοβούνι 15 Μαΐου 1994 [Πρακτικά] - Καρδίτσα: Νομαρχία Καρδίτσας, 1994. - 429 σ.: εικ.

9608557909


ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha