Άξονες και προϋποθέσεις για μια διεπιστημονική έρευνα: Πρακτικά συνεδρίου [Πρακτικά] - Αθήνα: Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου», 1995. - 256 σ.: εικ. - Βιβλιοθήκη Επιστημονικών Εκδόσεων; 7 .

Περιέχει βιβλιογραφία

9608530563


ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha