Μουσικές και χοροί του Ανατολικού Αιγαίου: Πρακτικά Συνεδρίου [Πρακτικά] - Αθήνα: Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου», 1994. - 239 σ.: εικ. - Βιβλιοθήκη Επιστημονικών Εκδόσεων; 5 .

2-5 Ιουλίου 1993

9608530539


ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΟΡΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha