Πρακτικά 8ου διεθνούς Συνεδρίου: "Αγώνας κατά της ανεργίας με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης"=Compte rendu du 8éme congrés International: "La lutte contre le chômage à l' aide de l' Union européenne" [Πρακτικά] - Θεσσαλονίκη: "Το Σπίτι της Ευρώπης" Θεσσαλονίκης, 1995. - 213 σ.: εικ.

Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 24-28 Νοεμβρίου 1994


ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΑΝΕΡΓΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΛΛΑΔΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha