Μνήμη Αλέξανδρου Υψηλάντη 200 χρόνια από τη γέννησή του (1792-1992): Έπιστημονική διημερίδα. Θεσσαλονίκη 25-26 Φεβρουαρίου 1993 [Πρακτικά] - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1995. - 87 σ. - Εθνική Βιβλιοθήκη; 46 .

Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο

960726522Χ


ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
ΜΟΛΔΑΒΙΑ
ΒΛΑΧΙΑ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha