Σχολικά εγχειρίδια Βαλκανικών χωρών: Πρακτικά ημερίδας (17 Μαϊου 1994) [Πρακτικά] - Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1995. - 163 σ.: εικ.

9603433004


ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha