Όψεις της λαϊκής και της λόγιας νεοελληνικής λογοτεχνίας: 5η επιστημονική συνάντηση αφιερωμένη στον Γιάννη Αποστολάκη. Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαϊου 1992. - Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1994. - 349 σ. - Παράρτημα; 5 .

04954742


ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ--(1886-1947)
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha