Θαβώρης, Αντώνιος Ι.

Τα εκφραστικά μέσα προσιορισμού του χρόνου του ημερονυκτίου στην αρχαία, μεσαιωνική και νέα ελληνική: διατριβή επί διδακτορία. [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1959. - xii+144 σ. - Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής; 2 .

Περιέχει ευρετήρια σ. 133-139


ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ
ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha