Λαζάρου, Αχιλλέας

L'Aroumain et ses rapports avec le Grec / Achille G. Lazarou - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1986. - 304+(7) σ.; χάρτ. - Ι.Μ.Χ.Α.; 206 .

Περιέχει ευρετήρια (σ. 261-277) και βιβλιογραφία (σ. 279-304).


ΑΡΩΜΟΥΝΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΣΧΕΣΕΙΣ
ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha