Κοψαχείλης, Στέλιος Ι.

Αριστοτελιστές ανατολής και δύσεως επί Βυζαντίου, τουρκοκρατίας & νεωτέρων χρόνων=Arostotelians of east and west in Byzantium, during the turkish occupation and in more recent years. Contemplation on aristotelian thought. [Φωτοτυπία] - Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1998. - 40 σ.


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha