Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ.

Συμβολές στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας. [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1983. - 2 τ. - Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής. Παράρτημα .

Περιέχει ευρετήρια Τόμ.Β, σ. 739-754


ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ, ΑΓΑΠΗΤΟΣ
ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha