Τσούρκας, Κλεόβουλος

Το οδοιπορικόν ενός Ιησουΐτου ιεραποστόλου εις την "Ελλάδα" κατά το 1712-1714 (χρονικόν του βίου του ελληνικού λαοί εις την Κωνσταντινούπολιν, Σμύρνην, Μακεδονίαν και τας νήσους του Αιγαίου) / Κλεόβουλος Τσούρκας - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1968. - 35 σ.

Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 8 (1968) 365-400


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΣΜΥΡΝΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
18ος ΑΙΩΝΑΣ
ΙΗΣΟΥΙΤΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha