Φιλάρετος, Γεώργιος Ν. 1848-1929

Δωσιδικία των αλλοδαπών συνάμει των συνθηκών [Ανάτυπο] - Αθήνα: Ελληνική και Γαλλική Νομολογία, 1906. - 8 σ.

Τόμος ΚΕ' (1906) Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη


ΕΛΛΑΣ
ΔΙΚΑΙΟ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha