Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.

Η Πάτρα ιδιότυπο κύτταρο παιδείας [Ανάτυπο] - Αθήνα: Νεα Εστία, 1967. - 11 σ.

Τόμος 81 (1967) 15-23 Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα


ΠΑΤΡΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha