Παραφεντίδου, Αλεξάνδρα

Οι "Αραπ'δις" της Νικήσιανης στο πλαίσιο των μεταμφιέσεων του δωδεκαημέρου [Ανάτυπο] - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1976. - 20 σ.

Τόμος Β' Συμπόσιο Λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου, 383-392


ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Νομός)
ΕΘΙΜΑ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ (Καβάλας)
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha