Ζερλέντης, Περικλής Γ.

Ανασύστασις της Μητροπόλεως Άργους και Ναυπλίας κατά το 1541. [Ανάτυπο] - Χ.τ.: χ.ε., 1541. - 6 σ.

Λείπουν τα εκδοτικά στοιχεία. Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη


ΑΡΓΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha