Γιοχάλας, Τίτος Π.

Gli studi Albanologici in Grecia [Ανάτυπο] - Αθήνα: Λεξικογραφικόν Δελτίον, 1972. - 11 σ.

Τόμος ΙΒ' (1972) 59-67 Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη


ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΛΛΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha