Παπαδάκις, Νικόλαος Αντ.

Γλωσσικαί παρατηρήσεις=Osservazioni linguistiche. [Βιβλίο] - 3η επαυξημένη - Χανιά: Νέα Έρευνα, 1914. - 108 σ.

Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΚΡΗΤΗ
ΔΑΝΕΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha