Αννίνος, Μπάμπης

Αι Αθ.κατά το 1850 [Ανάτυπο] - Αθήνα: Επιφυλλίδες, 1926. - 21 σ.

Τόμος Α' (1926) 1-21 Δεμένο μαζί με άλλο


ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha